موضوعنامشناسهشرحقوم (ملت)مکانشمارش
رویداد هابدراولین غزوه بین مسلمانان مدینه و کفار مکهبدر نام سه غزوه در صدر اسلام است : بدر اولی یا غزوه سَفَوان ، بدر کبری یا بدر القتال و بدر الموعد؛ ولی اگر به صورت مطلق به کار رود ، مورد دوم منظور است. غزوه بدر، نخستین و مهمترین جنگ میان مسلمانان و کافران قریش است که خداوند در قرآن از آن نام برده ( آل عمران/123) و با عنایتی خاص آنرا به طور گسترده در سوره های مانند انفال و آل عمران آورده است. قرآن روز بدر را یوم الفرقان (انفال/41) یعنی روز جدایی حق از باطل نامیده است که تعداد شمار مسلمانان در این جنگ 313 نفر به عدد اصحاب حضرت مهدی(عج) بوده است. خداوند در این جنگ به وضوح وعده پیروزی دین خود بر مشرکان و قطع ریشه کافران را به رسولش داده است.(انفال/7) شهری در 155 کیلومتری مدینه1
اماکنجهنممحبس آکنده از آتش و انواع عذابها در جهان آخرتکلمه جهنم 77بار در قرآن به کار رفته است. به اسماء و اوصاف دیگر نیز در قرآن آمده است: بئس القرار، بئس المثوی، بئس المهاد، بئس المصیر، جحیم، سعیر، سقر، سموم، سوء الدار، مرصاد، النار الکبری، هاویه، لظی. مکررترین این القاب نار است که 119 بار و پس از آن جحیم26بار در قرآن تکرار شده است.1
اشخاصعیسی(ع)از انبياء اولوالعزم که بدون پدر متولد شدعيسى(ع) از انبياء بنى اسرائيل است که نام مباركش 25 بار در قرآن كريم ذكر شده است. عيسی در اصل يشوع بوده كه هم به معناى مخلص تفسير شده و هم به معناى منجى و در بعضى از اخبار به كلمه يعيش(زنده مى‏ماند) تفسير شده است. مسيح که لقب حضرت عیسی است، عربى كلمه مشيحاى عبرى، به معناى ممسوح و مبارك (مریم/31-30)است. این نام گذاری به اين مناسبت بوده كه آن جناب ممسوح به يُمن و بركت بوده، يا براى اين بوده كه آن جناب ممسوح به تطهير از گناهان بوده، يا بدين جهت است كه جبرئيل بال خود را در هنگام ولادت آن جناب بر بدن او ماليده تا از شر شيطان محفوظ باشد. (ترجمه الميزان، ج‏3، ص304)8بیت اللحم1
اشخاصفرعونلقب پادشاهان مصرلفظ فرعون 74 بار در قرآن مجيد آمده است. اسم فرعون زمان موسى بنا بر نقلی مصعب بن ريان بوده و بنا بر قولى وليد بن مصعب بن ريّان بوده و بنا بر قول ديگر قابوس بن مصعب بن ريّان بوده است. اين فرعون چهارمين نفر از فراعنه مصر بود.8مصر1
سایرفرقانجدا کننده حق از باطل؛فرقان به معناى جدا کننده حق از باطل. واژه فرقان هفت بار در قرآن كريم آمده است که سه مورد آن به معنی قرآن آمده است. (آل عمران/4؛ فرقان/1؛ بقره/185) این واژه در قرآن نیز به معنای جدا سازى مردم در موقعیت های مختلف استعمال شده است: 1
اعدادالفهزار سال9
اعضاي بدنعُنُقگردن9
حیواناتدابهجنبنده18
اعدادخُمُسيك پنجم1
اعضاي بدنالعينچشم28
وسايل حمل و نقلالخيلاسبها4
حیواناتخَیلاسبانبعنوان نمونه حیوانات سواری ذکرشده است.1
اعدادعشرونبيست1
اعدادمائهصد6
اعدادمائتيندويست2
اعدادالفيندو هزار1