موضوعنامشناسهشرحقوم (ملت)مکانشمارش
اشخاص ابراهیمخلیل الله، دومین پیامبر اولوالعزم و از اجداد حضرت موسی و عیسی و محمد(ص)در 63 آیه از 25 سوره قرآن 69 بار نام ابراهیم ذکر شده و چهاردهمین سوره قرآن به نام اوست که 52 آیه دارد. کلمه ابراهیم لفظ عجمی است که مرکب از «اب» به معنای پدر و «راحیم» به معنای «رحیم» است. القاب او خلیل الله (برگرفته از آیه 125 سوره نساء) ابوالانبیاء و ابوالفتیان می باشد. این پیامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهای بابل به دنیا آمد و در همان جا بزرگ شد و با بت پرستان به مبارزه پرداخت و سپس به شام هجرت فرمود. اسحاق و اسماعیل از پیامبران الهی از فرزندان حضرت ابراهیم بوده اند. درباره مدت عمر این پیامبر الهی از 175 تا 200 سال ذکر شده و دفن وی به وسیله فرزندانش در «حبرون» همان الخلیل امروزی انجام گرفته است.اور از شهرهای بابل1
اشخاصزیدزید بن حارثه پسر خوانده پیامبرنام زید در سوره احزاب آیه 37ذکر شده است. مفسران برآنند که «ادعیاء» در آیه4 همین سوره به کار رفته است، درباره زید بن حارثه است که حضرت بیش از نزول وحی او را که اسیر بود در بازار عکاظ خریداری کرده بود. زید 43 سال قبل از بعثت به دنیا آمد.مکه1
اشخاصمحمدخاتم النبیین و صاحب شریعت مقدس اسلامنام مبارک محمد 4 بار در قرآن مجید ذکر شده است. (آل عمران/144؛ احزاب/40؛ محمد/2؛ فتح/29) دو بار در سوره مائده در آیات 41و 67 با «یاایها الرسول» و 13بار در سوره های انفال و توبه و احزاب و ممتحنه و طلاق و تحریم با عبارت «یا ایها النبی» و در سوره مزمل با «یا ایها المزمل» و در سوره مدثر با «یا ایها المدثر» مورد خطاب قرار گرفته بود. 10مکه1
اشخاصنوح اولين پيامبر اولوا العزم، پدر دوم نسل حاضر بشرحضرت نوح (ع) كه نام مباركش چهل و سه بار در قرآن مجيد ياد شده اولين پيامبر اولوا العزم و از بزرگان انبياء (ع) است و كتاب او اولين كتاب آسمانى است كه مشتمل بر شرايع الهى است و شريعت او نيز اولين شريعت خدايى مى‏باشد. نوح علمى اعجمى و منصرف و به معنی «راحت» است. در لغت عرب مصدر و صدا را به گريه بلند كردن است.عراق1
اعضاي بدنحناجرجمع حنجره، گلوگاه ها2
اعضاي بدنافواهدهانها13
اعضاي بدنالعينچشم28
اعضاي بدنفَرْجميان دو پا در زن و مرد (دامان)7
زمانبكرهبامدادان>10
زمانآصالشامگاهان7
پوشیدنیهاجلابیبملحفه ولباس بالایی.چادر مانندحکم استفاده از جلباب /حجاب برای زنان1