اولین نشست منطقه ای روسای ادارت امور قرآنی تبلیغات اسلامی استانهای جنوب کشور در بوشهر برگزار شد.

با حضور مدیر اجرایی دبیرخانه های ملی سازمان دارالقرآن الکریم و به منظور تبادل نظر درخصوص فعالیتهای قرآنی استانهای جنوبی، اولین نشست منطقه ای روسای ادارت امور قرآنی تبلیغات اسلامی در بوشهر برگزار شد.

عباس کافی زاده گفت:

سومین جلسه کمیته قرآن ستاد دهه فجر وکارگروه قرآن ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در استان کرمان تشکیل گردید

عباس کافی زاده دبیر کمیته قرآن ستاد دهه فجرازتشکیل7کمیته قرآن شهرستان های این استان وبرگزاری دهها مراسم قرآنی درایام دهه فجرکه دربرنامه های شهرستان ها پیش بینی گردیده خبر داد

 

نشست فصلی منطقه مرکزی ادارات امور قرآنی کشور

نشست فصلی منطقه مرکزی ادارات امور قرآنی کشور

نشست فصلی منطقه  مرکزی ادارات امور قرآنی  با حضور مدیران کل ورئیس محترم سازمان دارالقرآن الکریم ومعاون محترم امورمجلس واستان ها به میزبانی استان قم برگزارشد.

دیدار رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران استاد عبدالرسول عبایی پیشکسوت قرآنی کشور

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران  با حضور در بیت استاد عبدالرسول عبایی پیشکسوت قرآنی کشوربا ایشان دیدار و از زحمات چندین ساله ایشان تقدیر کردند

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار