برگزاری جلسه هفتگی قرائت قرآن کریم در مسجد النبی (ص) شهرکرد

رئیس اداره امور قرآنی استان ضمن ابراز  تاسف بابت از دست دادن استاد برجسته قرائت قرآن کریم و بیانگذار جلسلات هفتگی قرائت قرآن  مسجد النبی (ص) افزود: این جلسات مانند گذشته هر هفته دوشنبه شب ها بعد از نماز مغرب و عشا در این مکان برگزار می شود. 

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار