رشد 20 درصدی متقاضیان آزمون‌ اعطای مدرک تخصصی به حافظان/ نام‌نویسی 9 هزار نفر در دوره جدید

در سیزدهمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم بیش از 9 هزار نفر نام‌نویسی کردند که در این بین سه هزار و 500 نفر متقاضی شرکت در رشته حفظ کل قرآن کریم هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار