اکرم سیف آبادی

نام: اکرم
نام خانوادگی: سیف آبادی
آدرس: فاز5 بهار2
تاریخ: چهارشنبه 10
تلفن: 43427850

زهرا خانه جمالی

نام: زهرا
نام خانوادگی: خانه جمالی
آدرس: چالسبار خ فلسطین خ شهید احمد نوری
تاریخ: شنبه تا سه شنبه 15
تلفن: 09167050487

اشرف منصوری

نام: اشرف
نام خانوادگی: منصوری
آدرس: اصغر آباد مسجد امیرالمومنین(ع)
تاریخ: یکشنبه،دوشنبه 17
تلفن: 09385830179

زهرا دهقانی

نام: زهرا
نام خانوادگی: دهقانی
آدرس: خ طالقانی نبش بنیاد شهید
تاریخ: یکشنبه 16
تلفن: 43422587

معصومه ایرانشاهی

نام: معصومه
نام خانوادگی: ایرانشاهی
آدرس: شهرک المهدی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
تاریخ: هر روز 15
تلفن: 09393769065

مریم افشار

نام: مریم
نام خانوادگی: افشار
آدرس: خ طالقانی کوچه شهیدان قیطاسی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
تاریخ: هر روز 16
تلفن: 09165572484

اعظم ساکی

نام: اعظم
نام خانوادگی: ساکی
آدرس: خ بهار خ شهید ترابی منزل آقای سرلک
تاریخ: روزهای زوج 15
تلفن: 09168896541

آذر خواجه دستگردی

نام: آذر
نام خانوادگی: خواجه دستگردی
آدرس: چرخشی
تاریخ: دوشنبه،چهارشنبه 15
تلفن: 09169663275

صغری ورمزیار

نام: صغری
نام خانوادگی: ورمزیار
آدرس: بهشت 1 منزل آقای مهدوی
تاریخ: روزهای زوج 16
تلفن: 43424943

یوسف وثیقی حسنی

نام: یوسف
نام خانوادگی: وثیقی حسنی
آدرس: روستای باغموری مسجد امام حسین(ع)
تاریخ: سه شنبه 20
تلفن: 09192524494

صفحه‌ها

اشتراک در جلسات