ابوتراب کوثری

نام: ابوتراب
نام خانوادگی: کوثری
آدرس: سیار
تلفن: 6615230
تاریخ‌ها: شنبه شب‌ها

ابراهیم عمارلو

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: عمارلو
آدرس: مسجد ارگ
تلفن: 09151500929
تاریخ‌ها: یکشنبه شب‌ها

حبیب ا... قرائی

نام: حبیب ا...
نام خانوادگی: قرائی
آدرس: قطن آباد
تلفن: 09155510952
تاریخ‌ها: دوشنبه شب‌ها

علی قاسم آبادی

نام: علی
نام خانوادگی: قاسم آبادی
آدرس: بقعه مبارکه بی‌بی شطیطه
تلفن: 09153512065
تاریخ‌ها: شنبه شب‌ها

جواد عباسی

نام: جواد
نام خانوادگی: عباسی
آدرس: سیار
تلفن: 0915511921
تاریخ‌ها: دوشنبه‌ شب‌ها

محمد شورگشتی

نام: محمد
نام خانوادگی: شورگشتی
آدرس: هیات امام حسن مجتبی
تلفن: 09158531073
تاریخ‌ها: چهارشنبه شب‌ها

محمد رسایی

نام: محمد
نام خانوادگی: رسایی
آدرس: مسجد نبی اکرم(ص)
تلفن: 6621082ـ09358125419
تاریخ‌ها: شنبه شب‌ها

طالبی

نام خانوادگی: طالبی
آدرس: رباط بالا کوی شهید چمرن مسجد النبی
تلفن: 2223969
تاریخ‌ها: شب چهارشنبه 9-30/6

عبادی

نام خانوادگی: عبادی
آدرس: سیار
تلفن: 09355614247
تاریخ‌ها: سه شنبه 6 عصر

غلامعلی نژاد

نام خانوادگی: غلامعلی نژاد
آدرس: انتهای نواب زینبیه
تاریخ‌ها: سه شنبه 30/2

صفحه‌ها

اشتراک در جلسات