(اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ)
قرآن‌کريم تنها کتاب الهي است که از گزند تحريف مغرضان در امان مانده، چرا که خداوند متعال خود حفاظت و صيانت آن را تضمين کرده‌است.
با اين وصف حفظ جايگاه و منزلت اين کتاب آسماني هدايتگر و حيات‌بخش جزء مهم‌ترين وظايف مسلمين است.
اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم نيز در راستاي همين هدف متعالي و انجام اين وظيفه خطير توسط نيک‌انديشان جامعه قرآني شکل گرفت و با حمايت مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران تاکنون به فعاليت خود ادامه داده و امروز به ياري خداوند متعال، توسعه و انسجام منطقي يافته‌است.
اميد است بامشارکت، همدلي و هماهنگي ساير نهادهاي قرآني، هم‌چنان شاهد رشد و بالندگي اين مجموعه در مسير فعاليت‌هاي کمّي و کيفي آن باشيم.(ان‌شاءالله)
 
سابقه فعاليت:
پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ضرورت ايجاد سيستمي براي نظارت بر چاپ و نشر قرآن در ايران بيش از پيش احساس شد که در نهايت با پيشنهاد مسئولان وقت دارالقرآن‌الکريم سازمان تبليغات اسلامي و مصوبه مورخ 62/12/4 شوراي عالي تبليغات اسلامي اين امر مهم به عهده دارالقرآن‌الکريم نهاده شد.
پس از آن با تشکيل شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم و پيرو بخشنامه مورخ 64/5/6 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اين مجموعه رسماً فعاليت خود را آغاز کرد.
مهم‌ترين وظايف و اختيارات اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم:
 
وظايف و اختيارات اداره کل نظارت را مي‌توان در قالب 4 بخش کلّي ترسيم کرد:
الف) بخش مديريت:
 1- برنامه‌ريزي اصولي در جهت ارتقاء سطح کيفي نظارت به موازات توسعه کمّي.
 2- نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله.
 3- شرکت در جلسات کارشناسي و ستادي.
 4- اقدام در جهت تشکيل شوراي تخصصي.
 5- ارائه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه.
 6- تلاش در جهت شناسايي، جذب و سازماندهي نيروي انساني.
 7- ايجاد و تقويت ارتباط با اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
 8- اقدام در جهت توجيه و هماهنگي مراکز انتشاراتي.
 9- بررسي و تأييد نهايي قرآنهاي وارده و امضاء پيش‌نويس مجوز چاپ و.نشر.
 ب) بخش بررسي:
 1- بررسي اوليه قرآنهاي وارده از جهت سوابق و اظهارنظر در خصوص امکان يا عدم امکان چاپ آنها بر اساس ضوابط.
 2- تشکيل پرونده و تعيين کد اختصاصي براي هر قرآن با هماهنگي مديرکل نظارت.
 3- تهيه و تدوين آئين‌نامه تصحيح قرآنهايي که قابليت چاپ دارند (بر اساس ضوابط و مقررات).
 4- بررسي نهايي پرونده هر قرآن پيش از صدور مجوز چاپ و نشر.
 5- اقدام جهت آرشيو صحيح پرونده‌هاي مورد نياز اداره کل نظارت.
 ج)‌ بخش تصحيح:
 1- برنامه‌ريزي جهت تصحيحِ قرآنها ي وارده توسط مصححين زبده و کارآمد.
 2- پاسخگويي حضوري و تلفني به ناشرين، خطاطان و مترجمين و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به آنان.
 3- پاسخگويي حضوري و تلفني به مصححين و رفع ابهام و اشکالهاي احتمالي در جريان کار تصحيح.
 4- تنظيم قرارداد تصحيح قرآن به صورت پروژه‌اي براساس ضوابط.
 5- پيگيري تصحيح قرآنها براساس زمانبندي تعيين شده و تحويل قرآن و غلط‌نامه آن به ناشر جهت رفع اغلاط احتمالي.
 6- تهيه پيش‌نويس مجوزهاي چاپ و نشر و ثبت دقيق آنها پس از صدور.
 د) بخش نظارت و ارزيابي:
 1- مقابله غلط‌‌نامه‌هاي مختلف يک قرآن و تنظيم غلط‌نامه واحد به تفکيک طي مراحل چاپ.
 2- ارزيابي کمّي و کيفي کار تصحيح مصححين براساس غلط‌‌نامه‌هاي موجود.
 3- مقابله غلط‌نامه ارائه شده به ناشر با نسخه اصلاح شده آن.
 4- بررسي و اظهارنظر در مورد تصحيح آزمايشي مصححين و اظهارنظر در خصوص ميزان توانايي داوطلبان تصحيح.
 5- اتخاذ تدابير لازم در خصوص نظارت بر عملکرد ناشرين و چاپخانه‌ها و ساير مراکز مرتبط با چاپ و نشر قرآن‌کريم.
 6- پيگيري مجوزهاي چاپ صادر شده و کسب اطلاع از آخرين وضعيت چاپ و توزيع قرآنها.

نمودار چرخه فعاليت موجود در مجموعه:

تصحیح قرآن

فعاليتهاي فوق برنامه:

 1- مشارکت در برگزاري دوره آموزشي ويژه تربيت مصحح قرآن‌کريم در سه سطح مختلف.

 2- اقدام جهت تهيه و تدارک نرم‌افزار تصحيح قرآن‌کريم.

 3- تأليف کتاب پژوهشي در رسم‌المصحف و شيوه‌هاي علامتگذاري قرآن‌کريم.

 4- چاپ و انتشار راهنماي ناشران، خطاطان و مصححين قرآن‌کريم.

 5- برگزاري 6 دوره‌ همايش سراسري ناشران و خطاطان قرآن‌کريم.

 6- تهيه و تدوين آيين‌نامه و ضوابط تصحيح قرآن‌کريم.

 

مشارکت در برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه تربيت مصحح قرآن‌کريم:

با نظر مساعد مسئولان محترم سازمان دارالقرآن ‌الکريم اولين دوره آموزش ويژه تربيت مصحح قرآن با حضور 56 نفر از مصححين در تاريخ 15 ارديبهشت سال 84 برگزار شد و در حال حاضر چهار دوره از برگزاري آن مي‌گذرد. متعلمين در جريان برگزاري اين دوره‌ها ضمن آشنايي با مفاهيم و ترجمه قرآن به فراگيري اسلوب کتابت قرآن‌کريم و رسم‌المصحف مي‌پردازند که اين مباحث در جهت ارتقاء سطح کمي و کيفي ايشان تأثير به سزايي داشته‌است. ضمناً با حضور در چاپخانه‌ها، دانش‌آموختگان مي توانند  با روند چاپ و انتشار قرآن آشنا شوند.

صدور مجوز براي خروج قرآن از کشور:

ناشران قرآن کريم مطابق بند الف ماده 2 مصوبه شماره 15570/ت 28860/هـ مورخ 82/4/11 هيأت محترم وزيران جهت خروج قرآن از کشور ملزم به اخذ مجوز از اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم مي‌باشند.

اداره کلّ نظارت بر اساس همين مصوبه پس از بررسي اوليه نسبت به صدور مجوز خروج قرآنهايي که قبلاً مجوز چاپ و نشر دريافت کرده‌اند اقدام مي‌کند.

 

شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم:

اين شورا متشکل از چهار عضو ثابت است که عبارتند از:

 1- معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم.

 2- مدير کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌کريم.

 3- مدير اداره ارزيابي.

 4- سرپرست اداره  تصحيح.

 

پاره‌اي از مصوبات شوراي نظارت:

تهيه و تدوين:

 1- جدول زمانبندي تصحيح قرآن‌کريم.

 2- جدول حق‌الزحمه مصححين آزمايشي براي تصحيح مراحل زيراکس، اوزاليد و چاپ.

 3- جدول حق‌الزحمه مصححين درجه (1، 2 و 3) براي مراحل زيراکس، اوزاليد و چاپ.

 4- نحوه محاسبه حق‌الزحمه مصححين براي مراحل زيراکس و اوزاليد.

 5- شرايط مصحح درجه 1، 2 و 3.

 6- ليست مبالغ جريمه اغلاط و جدول نحوه محاسبه جريمه قرآنهاي پر غلط.

دوره تربيت ممتحن روخواني و روانخواني قرآن كريم...نقش‌آفرینی مؤسسات در زمینه انس روزافزون مردم با...دیدار رئیس امور قرآنی استان همدان از با حافظ...قرآن کریم همه مسلمین را به برادری ووحدت دعوت می...برگزاری انتخابات مجمع مشترک اتحادیه مؤسسات...توزيع 6 هزار جلد قرآن در استان همدانتجلیل از فعالان قرآنی جاسک برگزاری دوره ارتقاء و بازآموزی مربیان قرآن در...آغاز ثبت نام دوره مربیگری روخوانی و روانخوانی...دوره آموزشی سبک زندگی قرآنی ویژه مدیران و...برگزاری دویست و چهاردهمین کرسی تلاوت و تفسیر...مصاحبه موسسه فرهنگی قرآن و عترت مصباح الهدی...برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی در بندرعباسبرگزاری آزمون ورودی دوره تربیت معلم روخوانی و...برگزاری مراسم عزاداری امام سجاد (ع) درخانه...جلسه هم اندیشی مدیران مؤسسات قرآنی شهرستان‌های...اساتید و پیشکسوتان موضوع سبک زندگی قرآنی را در...بازدید کارشناس قرآنی اداره امور قرآنی تبلیغات...تفاهم نامه همکاری بین دارالقرآن الکریم هرمزگان...اولین نشست مجمع قرآنیان استان اردبیل
آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...ثبت‌نام نهمین دوره مسابقات نورالهدی از 15 خرداد...نتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنام نویسی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان...نتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام... نتايج بررسي اعتراضات آزمون اعطاي مدرك به...رقابت بیش از 7 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ...پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمحمد صديق منشاوي (الروم)مصطفي اسماعيل (النجم, القمر, الرحمن, الحاقة,...مسابقه تعیین سطح قرائت استعدادهای درخشان قرآنی...زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...مدیراداره امور قرآنی گیلان از اتحادیه موسسات...نتایج آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک به حافظان...2 قاري مصري كه شيعه 12 امامي هستند/ علت غناي...روزهايي با 10 ساعت انس با قرآن/ دوست نداشتم حفظ...برگزاری 6 اردوی استعداد درخشان قرآنی در 3 استان...

آیه هدایت

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید، سپس آفرینش آسمان را [که به صورت ماده ای دود مانند بود] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [همراه با نظامی استوار] درست و نیکو قرار داد؛ و او [به قوانین و محاسباتِ] همه چیز داناست.
قرآن

معرفی سوره‌ی الليل

تقسيم مردم به دو گروه: انفاق‌كنندگان با تقوي و بخيلاني كه منكر پاداش الهي هستند و گروه اول به خوشبختي و آرامش و گروه دوم به سختي و بدبختي مي‌رسند.
لیست کامل

وب‌نوشت

آرشیو