* وظايف سازمان دارالقرآن الکريم *

 

سازمان دارالقرآن الكريم به عنوان حوزه تخصصي و برنامه‌ريزي فعاليتهاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي، داراي دو دسته وظايف و مأموريتهاي سازماني و فراسازماني به شرح ذيل مي‌باشد:

 

الف) وظايف و مأموريت هاي اساسي و سازماني

1 ـ برنامه‌ريزي، نظارت، هدايت و ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي و دارالقرآن‌الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استانها و كانون‌هاي قرآن شهرستاني وابسته

2 ـ تلاش در جهت توسعه كمي و كيفي«آموزشهاي قرآن‌كريم» با نگرش كلان و اصولي‌ـ با بهره‌گيري از ظرفيتها و امكانات آموزشي

3 ـ توسعه كمي و كيفي «تبليغات و انتشارات قرآني» و تلاش در جهت «جذابيت» و «غناي» هرچه بيشتر اين فعاليتها و فراهم ساختن فضاي مناسب «فرهنگي – تبليغي» در جامعه

4 ـ ترغيب و تشويق آحاد مردم نسبت به آشنايي و انس هرچه بيشتر با فرهنگ انسان‌ساز قرآن‌كريم، از طريق برگزاري نمايشگاهها، مراسم، محافل، مسابقات، جشنواره‌ها و همايشهاي قرآني.

5 ـ توسعه و تعميق «پژوهشهاي قرآني» براساس«نيازسنجي» مخاطبين و بمنظور ارتقاء سطح كيفي طرحها و برنامه‌هاي قرآني

6 ـ تصحيح و نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌كريم و صدور مجوزهاي قانوني مربوطه (از سال 1362نظارت تاكنون).

7 ـ «همكاري و تشريك مساعي» با مراكز و دستگاههاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور در زمينه طراحي و اجراي فعاليتهاي مختلف قرآني و ارائه خدمات كارشناسي و مشاوره به اين مراكز.

8 ـ «حمايت و پشتيباني» از حركتهاي خودجوش مردمي در زمينه ترويج و نشر فرهنگ قرآن‌كريم و تلاش در جهت «هماهنگي و ساماندهي» اين حركتها و «نظارت» هرچه بهتر نسبت به فعاليتهاي قرآني نهادها و تشكلهاي مردمي.

9 ـ كارشناسي و صدور مجوز موسسات قرآني مردمي براي ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق ادارات كل تبليغات اسلامي استانها و صدور يا ابطال پروانه‌هاي فعاليت مربوطه

10 ـ «اطلاع‌رساني» مفيد و مؤثر در حوزه فرهنگ قرآني (با بهره‌گيري از فن‌‌آوري نوين).

 

ب) وظايف و مأموريت هاي فراسازماني و ملي

1- تعيين اين سازمان به عنوان مرجع صدورمجوز خروج قرآن از كشور بنا به مصوبه هيئت محترم دولت

2ـ تعيين اين سازمان به عنوان«دبيرخانه ستاد نهضت قرآن‌آموزي‌کشور» بنا به مصوبه اعضاي ستاد مربوطه.

3- محول شدن«طراحي کليات و آيين نامه اجرايي طرح آموزش قرآن کارکنان دولت و چگونگي اعطاي مدرک به آنان»به اين سازمان از جانب سازمان امور استخدامي كشور.

4- واگذاري مسئوليت«تهيه واجراي طرح جامع قرآني کشور» به اين سازمان طبق قانون برنامه 5 ساله چهارم و ابلاغيه هيئت دولت

5- تعيين اين سازمان بعنوان«دبيرخانه ارزشيابي و اعطاي مدرک تخصصي به حافظان قرآن کريم» بنا به مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي .

6- تعيين اين سازمان به عنوان رئيس كميته قرآن دهه فجر انقلاب اسلامي(از سال 1386) بنا به ابلاغ و تفويض اختيار شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

 

*اهم فعاليتهاي صورت گرفته توسط سازمان دارالقرآن الکريم *

 

هر چند فعاليتهاي سازمان دارالقرآن الكريم در جايگاه برنامه‌ريز و مجري طرح‌ها و برنامه‌هاي متمركز سازمان تبليغات اسلامي و مسئول برنامه‌ريزي، نظارت و ساماندهي فعاليتهاي قرآني ادارات كل تبليغات اسلامي استانها، بسيار متنوع و گسترده‌ است ولي در مجموع مي‌توان آنها را به چهار بخش اصلي زير تقسيم نمود:

الف)فعاليت‌هاي پژوهشي ج) فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي

ب) فعاليتهاي آموزشي د) فعاليتهاي حمايتي نظارتي

الف) فعاليت‌هاي پژوهشي:

سازمان دارالقرآن الكريم همواره سعي نموده است تا با بهره گيري از پژوهشهاي مختلف در عرصه فعاليتهاي قرآني در جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي و اثربخشي هرچه بيشتر اين فعاليتها بكوشد. از اهم اين فعاليتها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

تهيه و تدوين بيش از 200 طرح تفصيلي ويژه تبيين كليات و آيين نامه هاي اجرايي طرحهاي مختلف قرآني

تأليف و توليد بيش از 40 اثر قرآني

تهيه و تدوين طرح جامع نهضت قرآن آموزي كشور

تهيه و تدوين طرح جامع قرآني كشور

تهيه و تدوين چرخه و طرح نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم

تهيه و تدوين طرح شيوه نظارت بر ترجمه هاي قرآن كريم

تهيه و اجراي طرح جشنواره الگوهاي برتر تدريس قرآن كريم

تهيه و اجراي طرح جشنواره طرح‌هاي برتر قرآني

تهيه، تدوين و اجراي دوره آموزش عالي كارداني علمي ـ كاربردي تربيت مربي قرآن

تهيه، تدوين و اجراي دوره هاي آموزش قرآن ضمن خدمت كاركنان دولت

 

ب) فعاليتهاي آموزشي:

سازمان دارالقرآن الكريم در راستاي استانداردسازي و توسعه كمي و كيفي آموزش هاي قرآن كريم كشور، ضمن انجام كارشناسي‌هاي لازم و تهيه و تدوين چرخه هاي آموزشي مناسب و مورد نياز جامعه، توانسته است با همكاري دارالقرآن الكريم و كانونهاي قرآن ادارات كل تبليغات اسلامي استانها و شهرستانهاي تابعه و نيز موسسات قرآني تحت نظارت بيش از 6.000.000 نفر از آحاد جامعه را تحت پوشش آموزشهاي قرآني ـ به ويژه در راستاي اجراي طرح ملي نهضت قرآن آموزي ـ قرار دهد. از اهم اين آموزشها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

آموزش قرائت قرآن در 6 سطح

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن در 4 سطح

آموزش حفظ قرآن در 3 سطح

آموزش تفسير قرآن در قالب طرح هاي متناوب نسيم حيات و بينات (30 دوره)

تربيت معلم، ممتحن، مدرس و داور قرآن كريم در رشته هاي قرائت، حفظ و مفاهيم قرآن

آموزش جنبه‌هاي هنري قرآن كريم همچون خطاطي، نقاشي، مقاله نويسي، همخواني، تواشيح و . . .

آموزش قرآن ويژه گروههاي خاص همچون كودكان پيش دبستاني،‌ كاركنان دولت، بانوان و . . .

تربيت مصححين كتابت قرآن كريم براي نظارت بر امر چاپ و نشر قرآن در كشور

 

ج) فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي:

سازمان دارالقرآن‌‌الكريم همواره سعي نموده است تا با طراحي و توسعه فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي نسبت به ترغيب و تشويق آحاد جامعه نسبت به آشنايي و انس هرچه بيشتر ايشان با فرهنگ انسان‌ساز قرآن كريم اقدام نمايد و از اين طريق توانسته تاكنون بيش از 4.000.000 نفر را تحت پوشش اين برنامه ها قرار دهد كه از اهم اين فعاليتها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

پايه‌گذاري و اجراي محافل و مجالس «شبي با قرآن» و «انس با قرآن»

طراحي و اجراي مسابقات مختلف قرائت، حفظ و مفاهيم قرآن همچون مسابقات «همايش ، آموزش، سنجش» ، «مسابقات قرائت و حفظ منتخبين جلسات قرآني كشور»، «مسابقات ترجمه و مفاهيم نورالمبين» ، «مسابقات ترجمه و تفسير نورالهدي»

اجراي طرح ملي ارزيابي و اعطاء مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم (از سال 1385 تاكنون)

اعزام كاروانهاي نور به جبهه ها و مناطق محروم كشور

مشاركت در برنامه‌هاي قرآني صدا و سيما

حمايت و مشاركت در برنامه هاي تبليغي ـ ترويجي دستگاهها و نهادهاي مختلف

شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي قرآن و كتاب

راه‌اندازي انتشارات تلاوت و فروشگاه قرآني بصائر و سايت قرآني تلاوت

توليد و انتشار فصلنامه قرآني بصائر و . . .

طراحي و اجراي جشنواره هاي مختلف قرآني براي كودكان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها.

 

د) فعاليتهاي حمايتي ـ نظارتي

سازمان دارالقرآن‌‌الكريم باتوجه به شرح وظايف خود به صورت مستقيم و يا با مشاركت ادارات كل تبليغات اسلامي استانها، مجموعه اي از فعاليتهاي حمايتي و نظارتي را نسبت به انجام و اجراي برخي فعاليتهاي قرآني ـ به استناد قوانين مربوطه ـ به اجرا در مي آورد كه از اهم اين فعاليتها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم در كشور و صدور مجوزهاي مربوطه (از سال 1362 تاكنون بيش از 10.500 مجوز براي چاپ و نشر قريب به 160.000.000 جلد قرآن صادر شده است).

ساماندهي و صدور مجوزهاي فعاليت و ثبت موسسات قرآني مردمي (تاكنون بيش از 1.500 موسسه قرآني مردمي 2038 خانه قرآن روستايي و 31 اتحاديه استاني و يك اتحاديه كشوري موسسات قرآني مردمي با مجوز و تحت حمايت و نظارت اين سازمان مشغول به فعاليت شده‌اند)

حمايت، نظارت و هدايت فعاليتهاي قرآني مردمي (تاكنون بيش از 6.000 مورد حمايت نقدي و غيرنقدي از فعاليت‌هاي قرآني مردمي جلسات، هيئات، مراكز، موسسات و غيره به‌عمل آمده و از سال 1385 به بعد نيز طبق بخشنامه ابلاغي به ادارات كل تبليغات اسلامي همواره به صورت ميانگين بيش از 80% اعتبارات و سهميه‌هاي اجرايي طرحها و برنامه‌هاي ايشان و دبيرخانه نهضت قرآن آموزي به اين مراكز مردمي واگذار شده است).

 

اعلام نتایج پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک...پنجمين جلسه هيئت انديشه ورز بانوان قرآني كشور نشست رئيس سازمان دارالقرآن الكريم با معاون...سفر رییس سازمان دارالقرآن الکریم به استان هرمزگانپیام تسلیت رییس سازمان دارالقرآن الکریم در پی...برگزاری اجلاس هیئت‌های اندیشه‌ورز قرآنی / تشکیل...بازدید رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور از...اعلام نتایج جشنواره پیمان ماندگار در استان همدانرویکرد سازمان دارالقرآن؛ جامعه‌ای عامل به قرآن استقمی: اربعین را هم می‌توان مانند محرم برگزار کردبیانیه‌ رهبر انقلاب در پی اهانت یک نشریه...هتک حرمت به قرآن و پیامبر(ص)، حرکت اسلام در...بازدید میدانی رئیس اداره امور قرآني اداره كل...بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم در محکومیت اهانت...برگزاري دوره آموزشيار روخواني و روانخواني در...اهداء وسايل مازاد نهادهاي دولتي به تشكلات قرآني...برگزاری مسابقات قرآن ویژه کارکنان شرکت گاز...تولید موشن گرافيك سوره مباركه فجرمراسم قرعه كشي طرح "جوان حكيم" در استان همدان...اعلام اسامی برندگان مسابقه نسخه شفا بخش
7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...نتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام... نتايج بررسي اعتراضات آزمون اعطاي مدرك به...رقابت بیش از 7 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ...پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمحمد صديق منشاوي (الروم)مصطفي اسماعيل (النجم, القمر, الرحمن, الحاقة,...زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...مدیراداره امور قرآنی گیلان از اتحادیه موسسات...نتایج آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک به حافظان...2 قاري مصري كه شيعه 12 امامي هستند/ علت غناي...روزهايي با 10 ساعت انس با قرآن/ دوست نداشتم حفظ...برگزاری 6 اردوی استعداد درخشان قرآنی در 3 استان...صدور گواهینامه دوره قرائت قرآن کریم سطح3 در...مصطفي اسماعيل (النساء, الغاشية, الضحي, الشرح,...عبدالباسط عبدالصمد (الحجرات)

آیه هدایت

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.
قرآن

معرفی سوره‌ی إبراهيم

بيان داستان قهرمان توحيد حضرت ابراهيم (ع)، ذكر تاريخ انبياي گذشته مانند: حضرت نوح و موسي (ع) و قوم عاد و ثمود و بيان مسأله مبدأ و معاد.
لیست کامل

وب‌نوشت

آرشیو