اساسنامه سازمان دارالقرآن الكريم
«وابسته به سازمان تبليغات اسلامي»

مقدمه:
توسعه و تعميق فرهنگ متعالي قرآن كريم و اهل‌بيت طاهرين(ع)در ميان آحاد مردم، زمينه‌ساز دستيابي به جامعه‌ مؤمن و صالح است كه نيازمند نهضت همگاني و تلاش و اهتمام آحاد مردم و دستگاه‌هاي حاكميتي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. سازمان تبليغات اسلامي با درك اين راهبرد مهم و اساسي از اولين سالهاي تأسيس، با ايجاد و تقويت دارالقرآن الكريم و پرورش نخبگان و فعالان قرآني گامي بزرگ و مؤثردر راستاي تحقق اين امر برداشته و جرياني قرآني در سراسر كشور ايجاد نمود كه نتايج ثمربخش آن موجب توسعه شتاب‌دار فعاليتهاي قرآني در سطح كشور شد.
سازمان دارالقرآن الكريم در ادامه اين مسير درخشان با توجه به اصول و سياستهاي برگرفته از آموزه‌هاي قرآن و سنت و سيره اهل بيت طاهرين(ع) و همچنين سياستهاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي – كه در قانون اساسي و ساير قوانين رسمي كشور و منويات امام راحل عظيم‌الشأن (ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) متبلور است- به عنوان نهاد فرهنگي وابسته به سازمان تبليغات اسلامي شكل گرفته و سكاندار فعاليتهاي قرآني گرديد.
توجه به جدايي ناپذيري قرآن و عترت(ع)، ابتناء به رهنمودهاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ، توسعه مشاركتهاي مردمي، تأكيد بر تربيت قرآني، توجه به جامعيت و فراگيري برنامه‌ها و فعاليتهاي قرآني و پوشش همه اقشار ، تكيه بر استعدادهاي نخبگان قرآني و پرورش آنها ، همگرايي و تعامل حداكثري با همه اشخاص حقيقي و حقوقي، لزوم حركت در محورهاي هدايت، حمايت و نظارت و واگذاري تصدي‌گري به بخش مردمي از اهم اصول و سياستهايي است كه اساسنامه سازمان دارالقرآن الكريم حول محور آنها تدوين و تنظيم گرديده است.
اميد است در پرتو انوار درخشان آيات بينات الهي و الطاف عاليه اهل بيت مطهر رسول اكرم(ص)، شاهد برافراشته شدن پرچم اسلام و پياده شدن تمامي احكام و دستورات قرآن كريم در سراسر جهان باشيم.
ماده 1 – نام:
«سازمان دارالقرآن الكريم» - كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود – نهادي است كه در جهت توسعه و ترويج فرهنگ و معارف متعالي قرآن كريم فعاليت مي‌نمايد.
ماده 2- شخصيت حقوقي:
«سازمان» نهادي است فرهنگي- قرآني كه از نظر حقوقي مستقل بوده و وابسته به سازمان تبليغات اسلامي مي‌باشد.
ماده 3- مركز:
مركز اصلي «سازمان» در تهران بوده و در صورت ضرورت مي‌تواند اقدام به ايجاد مؤسسات، دفاتر، شعب و نمايندگي در داخل و خارج از كشور نمايد.
ماده 4- مدت فعاليت:
مدت فعاليت «سازمان» از زمان تأسيس، نامحدود بوده و انحلال يا توقف مأموريت آن تنها با تصويب هيئت امناء امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 5- اهداف:
«سازمان» با هدف كلي «توسعه و تعميق فرهنگ حيات‌بخش قرآن كريم و تعاليم انسان‌ساز اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) به عنوان محور انديشه و عمل امت اسلامي» و تحقق اهداف بنيادين ذيل تأسيس مي‌گردد:
1-5- توسعه و ترويج نهضت آشنايي و انس با قرآن و نهادينه ساختن فرهنگ و معارف قرآن و اهل‌بيت عصمت و طهارت(ع) در جامعه و غني‌سازي فرهنگ عمومي با آموزه‌هاي ديني.
2-5- ارتقاي سطح كيفي فعاليت‌هاي قرآني و تلاش در جهت غني‌سازي و وحدت رويه اصولي در فعاليت‌هاي قرآني به موازات توسعه كمي.
3-5- تبيين، تدوين، نشر و ترويج اصول و ارزشهاي ديني و قرآني در جامعه به منظور حفظ، پاسداشت و تقويت دست‌آوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ماده 6- وظايف سازمان:
1-6- تهيه و تنظيم سياستهاي قرآني در حدود رسالتهاي سازمان تبليغات اسلامي و در چارچوب رهنمودها و منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، سياست هاي كلي نظام و چشم‌انداز بيست ساله و متناسب با شرايط و اقتضاي زمان و فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه.
2-6- راهبري، هدايت، نظارت ، ساماندهي، برنامه‌ريزي و كارشناسي فعاليت‌هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي و واحدهاي تابعه آن در سراسر كشور .
3-6- مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي در خصوص توزيع و تسهيم متناسب امكانات و اعتبارات قرآني سازمان تبليغات اسلامي در سطح كشور بر اساس آمايش سرزميني و با اولويت‌بخشي به مناطق محروم و دورافتاده.
4-6- حضور و مشاركت همه جانبه در مراكز كلان تصميم‌ساز و تصميم‌گير فعاليت‌هاي ديني و قرآني و ايفاي نقش مؤثر در راهبري و مديريت امور قرآني كشور و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي وضع يا اصلاح قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي قرآني.
5-6- طراحي و پايه گذاري الگوهاي مناسب در جهت ايجاد و تقويت رويكرد تربيت قرآني در كليه فعاليتهاي قرآني و اثربخشي آن در فرهنگ عمومي و زندگي فردي و اجتماعي آحاد مردم.
6-6- توسعه كمي و كيفي آموزشهاي عمومي و تخصصي قرآن كريم با نگرش اصولي و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امكانات آموزشي كشور و فضاهاي اماكن عمومي و مذهبي ، در سطوح و رشته‌هاي مختلف و تأمين، تربيت و سازماندهي نيروي انساني متعهد و كارآمد و مشاركت درريشه‌كني بيسوادي قرآني در سطح كشور.
7-6- مطالعه و برنامه‌ريزي براي همگرايي و همدلي پيروان قرآن كريم به خصوص در مناطق ويژه و آسيب‌پذير با بهره‌گيري از برنامه‌هاي قرآني وحدت آفرين و مؤثر در شناساندن مكتب قرآني اهل بيت  (عليهم‌السلام) با استفاده از مشتركات ديني.
8-6- توسعه و تعميق مطالعات و پژوهش‌هاي راهبردي و كاربردي در حوزه فرهنگ و معارف قرآني و جلب همكاري و مشاركت محققان و پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي كشور در اين زمينه و حمايت از اين‌گونه فعاليتها.
9-6- فراهم كردن شرايط و زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت افراد و گروه‌هاي تأثيرگذار مردمي و هدايت، نظارت و ساماندهي تشكلها و جلسات قرآني مردمي از طريق صدور مجوزهاي لازم و حمايت و پشتيباني از آنها.
10-6- نظارت جامع، تخصصي و همه جانبه بر چاپ و نشر قرآن كريم و صدور مجوزهاي قانوني از قبيل صدور مجوز چاپ قرآن، صدور مجوز نشر قرآن، صدور مجوز خروج قرآن از كشور و ... .
11-6- جلب و ساماندهي كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و هدايت آنها براي توسعه فرهنگ و معارف قرآني و ايجاد مراكز حمايتي براي پشتيباني از فعالان و فعاليت‌هاي قرآني و تسهيل خدمت‌رساني دستگاه‌هاي حاكميتي به فعالان قرآني كشور.
12-6- هم افزايي و جلب مشاركت حداكثري اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي و خصوصي به ويژه دستگاه‌ها و  تشكل‌هاي ديني و فرهنگي،  اقشار تأثيرگذار و رسانه‌هاي جمعي در طراحي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف قرآني و ارائه خدمات كارشناسي و مشاوره‌اي در اين راستا.
13-6-بهره‌گيري از ظرفيتهاي نخبگان قرآني كشور و اقدام در جهت شناسايي، جذب و پرورش استعدادهاي درخشان به منظور شكوفايي فعاليتهاي قرآني كشور.
14-6- توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي تبليغي و ترويجي قرآني در سطح كشور با بهره‌گيري از شيوه‌هاي روزآمد و جذاب از طريق برگزاري محافل، مراسم، جشنواره‌ها، همايش‌ها، مسابقات، نمايشگاه‌ها و ارائه الگوها و روشهاي مؤثر در اين زمينه.
15-6- انجام تبليغات و انتشارات در حوزه قرآن كريم از طريق ايجاد و راه‌اندازي مراكز انتشاراتي و واحدهاي طراحي،  توليد و نشر آثار و محصولات قرآني اعم از مكتوبات، نشريات، نرم‌افزارها و آثار هنري قرآني.
16-6- روزآمدي و بكارگيري فناوري‌هاي نوين تبليغي و اطلاع‌رساني در فعاليت‌هاي قرآني و راه‌اندازي پايگاه‌ها و وبلاگ‌هاي قرآني در شبكه مجازي و حمايت و هدايت و نظارت بر اين‌گونه فعاليت‌ها در سراسر كشور.
17-6- ايجاد و راه‌اندازي مراكز، شعب و دواير وابسته به سازمان در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي و ترويجي قرآن كريم.
ماده 7- اركان سازمان:
اركان سازمان عبارتند از :
1-7- هيئت امناء
2-7- رئيس سازمان
3-7- ركن نظارتي
ماده 8- هيئت امناء:
هيئت امناء سازمان متشكل از اعضاي زير مي‌باشد:
1-8- رئيس سازمان تبليغات اسلامي (رئيس هيئت امناء)
2-8- رئيس سازمان(دبير هيئت امناء)
3-8- تعداد حداقل 7 نفر از خبرگان قرآني كشور كه با حكم رئيس سازمان تبليغات اسلامي به مدت (4) سال به عضويت هيئت امناء منصوب مي‌شوند. شرايط مورد نياز براي اين افراد عبارتند از:
الف- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر و يا معادل آن و يا حداقل 15 سال سابقه مؤثر و برجسته در فعاليتهاي ديني و قرآني كشور.
ب- عضويت در هيئت علمي يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي ، يا داشتن تخصص قرآني در يكي از رشته‌هاي حفظ، قرائت، مفاهيم و تفسير و تدريس قرآن كريم و يا داشتن رتبه برتر در يكي از مسابقات بين المللي قرآن كريم.
ج- داشتن حداقل 35 سال سن.
تبصره - نحوه برگزاري جلسات و مصوبات هيئت امناء طبق آيين‌نامه داخلي مصوب اين هيئت خواهدبود.

ماده 9- اختيارات و وظايف هيئت امناء:
1-9- بررسي و تصويب  تغييرات در اساسنامه.
2-9- تعيين و تصويب سياست‌ها و خط مشي كلي سازمان در چارچوب خط مشي كلان سازمان تبليغات اسلامي و ديگر سياستهاي مصوب قانوني.
3-9- بررسي و تصويب برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت و بودجه ساليانه سازمان در چارچوب خط مشي  اساسي سازمان تبليغات اسلامي با پيشنهاد رئيس سازمان.
4-9- نظارت بر اجراي صحيح قوانين و آيين‌نامه‌ها و حسن جريان امور سازمان.
5-9- بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه سازمان پس از استماع گزارش ركن نظارتي.
6-9- پيشنهاد نصب و يا عزل رئيس سازمان، به رئيس هيئت امناء.
7-9- ايجاد، بازگشايي و يا انحلال شعب و دواير وابسته به سازمان و تصويب تشكيلات كلان و تفصيلي سازمان و شعب و دواير وابسته و اصلاح يا تغيير آن
8-9- تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات عمومي سازمان.
ماده 10- رئيس سازمان:
رئيس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي به پيشنهاد هيئت امناء و با حكم رئيس سازمان تبليغات اسلامي به مدت (3) سال به اين سمت منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. شرايط لازم براي تصدي اين سمت عبارتند از:
الف- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر و يا معادل آن و يا حداقل 15 سال سابقه فعاليت مؤثر و برجسته در فعاليتهاي ديني و قرآني و همچنين 5 سال سابقه مديريت در عرصه‌هاي قرآني كشور.
ب- داشتن تخصص قرآني در يكي از رشته‌هاي حفظ، قرائت، مفاهيم و تفسير و تدريس قرآن كريم و يا داشتن رتبه برتر در يكي از مسابقات بين المللي قرآن كريم
ج- داشتن حداقل 30 سال سن
تبصره: هيئت امناء مي‌تواند رئيس سازمان را از بين خود و يا ساير افراد ذيصلاح انتخاب و به رئيس سازمان تبليغات اسلامي پيشنهاد نمايد.
ماده 11 – اختيارات و وظايف رئيس سازمان:
1 – 11 – تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي لازم و ارائه به هيئت امناء جهت تصويب.
2-11- تهيه تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و شعب و دواير وابسته و ارائه به هيئت امناء جهت تصويب.
3-11- اجراي ضوابط و مقررات مصوب هيئت امناء و ساير مراجع ذيصلاح و صدور دستورالعملهاي اجرايي لازم.
4-11- تمهيد و اجراي سياست‌ها و خط مشي‌ها ، طرحها و برنامه‌هاي مصوب هيئت امناء.
5-11- تهيه صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه و ارائه به هيئت امناء جهت تصويب و ركن نظارتي جهت بررسي و اظهار نظر.
6-11- تأسيس يا انحلال شعب و دواير وابسته در چارچوب مصوبات هيئت امناء.
7-11- نصب و يا عزل مديران اجرايي سازمان و مسئولين شعب و دواير وابسته به سازمان.
8-11- امضاي كليه مكاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداختهاي مالي  سازمان.
9-11- افتتاح حساب نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حساب‌ها و حفظ و حراست از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول سازمان.
10-11- طرح و اقامه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي و اداري و . . . با اختيار تعيين وكيل يا نماينده حقوقي با حق توكيل به غير و حق تفويض اختيار لازم به آنان، در راستاي حفظ و صيانت از منابع سازمان
ماده 12 – ركن نظارتي
وظايف ركن نظارتي بر عهده سازمان تبليغات اسلامي است.
ماده 13 – منابع مالي:
1-13- اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.
2-13- كمك‌هاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) كه مستقيماً يا به واسطه سازمان تبليغات اسلامي به موضوع فعاليت‌هاي سازمان اختصاص داده مي‌شود.
3-13- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان تبليغات اسلامي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان هديه يا وجوه خيريه و يا كمك‌هاي عام‌المنفعه خيرين و اعانات مشروعه، موقوفات و مانند ‌آن در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت امناء در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
4-13- درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، انتشاراتي و ديگر فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت و وظايف اساسي سازمان.
5-13- وام و تسهيلات بانكي
6-13- وجوه ناشي از فروش و يا اجاره اموال
ماده 14 – سال مالي:
سال مالي سازمان از اول فروردين هر سال آغاز و به آخر اسفند همان سال ختم مي‌شود.
ماده 15 – صورت‌هاي مالي:
تمامي صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه، حداكثر بايد تا پايان خرداد سال بعد جهت بررسي و تأييد به هيئت امناء سازمان ارائه گردد و اين اسناد بايد حداقل (15) روز قبل از تشكيل جلسه هيئت امناء در اختيار ركن نظارتي قرار گيرد.
تبصره: هيئت امناء با لحاظ نظرات ركن نظارتي نسبت به بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه مبادرت مي‌ورزد.
ماده 16 – بودجه:
برنامه و بودجه ساليانه سازمان طبق چارچوب‌هاي ابلاغي سازمان تبليغات اسلامي از سوي رئيس سازمان تهيه و حداكثر تا پايان تيرماه هر سال جهت تصويب به هيئت امناء ارائه مي‌گردد.
ماده 17 – حسابداري:
حسابداري سازمان به نحو مستقل و ساليانه، به صورت ترازنامه عادي و در صورت تأسيس مراكز و شعب وابسته بصورت تلفيقي تهيه و تنظيم مي‌شود.
ماده 18 - تغيير اساسنامه:
هرگونه تغييري در مفاد اين اساسنامه منوط به بررسي و تصويب هيئت امناء خواهد بود.

تشکیل اتاق فکر مشترک سازمان دارالقرآن و معاونت...بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم در پی اهانت رییس...پیام تسلیت رییس سازمان دارالقرآن الکریم بمناسبت...توصیه به هوشیاری، کیاست و فطانت در مناقشات...پیام تسلیت رییس سازمان دارالقرآن الکریم در پی...حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان...توزیع ۳۰ هزار جلد قرآن در گام نخست طرح «نورباران»توقف برپایی کرسی‌های ثابت تلاوت در اغلب استان...جزئیات طرح توسعه آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم /...پیام تسلیت رییس سازمان دارالقرآن الکریم در پی...حمزه بابایی مقدم گفت: طرح تفسیر قرآن کریم در...ششمین جلسه هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور ...طرح توسعه آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم برگزار می...بررسی آئین‌نامه صدور مجور مؤسسات قرآنی در کمیته...دو هدف کلان هیئت اندیشه ورز بانوان، قرآنی کردن...اعلام آمادگی دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک به...دیدار رئیس سازمان دارالقرآن کریم با استاندار...برگزاری بیش از 400 ویژه برنامه قرآنی در هفته...بازدید رئیس اداره امور قرآنی استان از 10 مرکز...وجود ۱۰ هزار مؤسسه و خانه قرآن در کشور
آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...ثبت‌نام نهمین دوره مسابقات نورالهدی از 15 خرداد...نتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنام نویسی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان...نتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام... نتايج بررسي اعتراضات آزمون اعطاي مدرك به...رقابت بیش از 7 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ...پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمحمد صديق منشاوي (الروم)مصطفي اسماعيل (النجم, القمر, الرحمن, الحاقة,...مسابقه تعیین سطح قرائت استعدادهای درخشان قرآنی...زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...مدیراداره امور قرآنی گیلان از اتحادیه موسسات...نتایج آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک به حافظان...2 قاري مصري كه شيعه 12 امامي هستند/ علت غناي...روزهايي با 10 ساعت انس با قرآن/ دوست نداشتم حفظ...برگزاری 6 اردوی استعداد درخشان قرآنی در 3 استان...
آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...ثبت‌نام نهمین دوره مسابقات نورالهدی از 15 خرداد...7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...ثبت‌نام آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم...عضویت در کانال تلگرام سازمان دارالقرآن الکریمزمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...عبدالباسط عبدالصمد (توبه)نتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام...نگارخانهنام نویسی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان...محمد صديق منشاوي (مريم)پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمرحله استانی مسابقات تلاوت هم زمان در مراکز...نام‌نویسی دوره‌های مجازی آموزش تخصصی قرآن کریم...ماجرايي خنده‌دار از راهيابي تكنولوژي‌هاي نو به...تلاوت ترتيل‌ كل قرآن 2 قاري بين‌المللي كشورمان...جزئیات مسابقات قرآنی «تلاوت»/ نام‌نویسی ادامه دارد

آیه هدایت

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
همه ستایش ها، ویژه خدا، مالک و مربّی جهانیان است.
قرآن

معرفی سوره‌ی الأنبياء

ذكر سرگذشت حضرت موسي، هارون، ابراهيم، لوط، اسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، ايوب، اسماعيل، ادريس، ذوالكفل، ذالنّون (يونس)، زكريا و يحيي (ع).
لیست کامل

وب‌نوشت

آرشیو