با سلام

برنامه های معاونت آموزش و پژوهش در سال 1395 متعاقبا اعلام خواهد شد.

فعلا در این خصوص برنامه ای در دست اقدام نمی باشد.