آموزش حفظ قرآن کریم

مدرس: استاد میرزایی
تاریخ برگزاری: 12 آبان 1394
هزینه دوره: 300000 ریال

پیش نیاز دوره آموزشی حفظ قرآن کریم، حفظ حداقل 10 جزء پیوسته قرآن کریم می باشد.

اشتراک در دوره‌ها