شهر: بيرجند
نوع: استان
آدرس: خیابان مدرس روبروی پارک توحید اداره کل تبلیغات اسلامی استان سالن اجتماعات

خانم فنودی

نام: خانم
نام خانوادگی: فنودی
آدرس: بیرجند، مسجد امام حسین(بیت الزهرا(س))
تلفن: 05612238330
تاریخ‌ها: شنبه وچهارشنبه

زهرا عمیدیان

نام: زهرا
نام خانوادگی: عمیدیان
آدرس: بیرجند، خیابان معلم21،پلاک41
تلفن: 05614430653
تاریخ‌ها: دوشنبه ها هفته درمیان

زهرا فخار

نام: زهرا
نام خانوادگی: فخار
آدرس: بیرجند، سجاد شهر، خیابان امامت4، پلاک21
تلفن: 05614312923
تاریخ‌ها: شنبه و سه شنبه عصر

فاطمه عمیدیان

نام: فاطمه
نام خانوادگی: عمیدیان
آدرس: بیرجند، سجادشهر، بلوار غدیر، پلاک 72
تلفن: 05614314692
تاریخ‌ها: یکشنبه

کنیز رضا داوری

نام: کنیز
نام خانوادگی: رضا داوری
آدرس: بیرجند، غفاری9، پلاک3
تلفن: 05612233316
تاریخ‌ها: چهارشنبه صبح

نسرین علی نژاد

نام: نسرین
نام خانوادگی: علی نژاد
آدرس: بیرجند، سجاد شهر،امامت24،پلاک 13
تاریخ‌ها:  دوشنبه صبح

عذرا صلاحی

نام: عذرا
نام خانوادگی: صلاحی
آدرس: بیرجند، معصومیه پایین، زاگرس8، پلاک24
تلفن: 05612234593
تاریخ‌ها: سه شنبه

پناهی

نام خانوادگی: پناهی
آدرس: بيرجند، خيابان پاسداران64،پلاک35
تاریخ‌ها: یکشنبه بعدالظهر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بيرجند