شهر: رشت
نوع: استان
آدرس: رشت - ميدان مصلي - اداره كل تبليغات اسلامي استان

امیر صالحی

نام: امیر
نام خانوادگی: صالحی
آدرس: رشت - امین الضرب - مسجد علی اکبر
تاریخ: پنجشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09111315943

یوسف ایزدی

نام: یوسف
نام خانوادگی: ایزدی
آدرس: رشت حسینیه حضرت ابوالفضل دهنه حمیدیان
تاریخ: یکشنبه ها بعد از نماز عشاء
تلفن: 09113373735

محمود ذات پرور

نام: محمود
نام خانوادگی: ذات پرور
آدرس: رشت- میدان مصلی - مصلی امام
تاریخ: شنبه شبها بعداز نماز مغرب
تلفن: 09111485454

محمود ذات پرور

نام: محمود
نام خانوادگی: ذات پرور
آدرس: رشت- سبزه میدان - حسینیه فروشگاه ثقلین
تاریخ: چهارشنبه بعدازنمازمغرب وعشاء
تلفن: 09111485454

مهدی ربیع زاده

نام: مهدی
نام خانوادگی: ربیع زاده
آدرس: رشت شهرک قدس مسجد ابوالفضل
تاریخ: یکشنبه و سه شنبه بعد از نماز مغرب
تلفن: 09113346854

کمیل همتی

نام: کمیل
نام خانوادگی: همتی
آدرس: انتهای بلوار شهید افتخاری -خ سید جمال بهار 16 پ
تاریخ: یکشنبه ها قبل از نماز عشاء
تلفن: 09112335205

هاشم حمیدیان

نام: هاشم
نام خانوادگی: حمیدیان
آدرس: رشت فلکه گاز پایگاه شهید خجسته
تاریخ: پنجشنبه ها 18
تلفن: 09118172648

ضیاء غیوری

نام: ضیاء
نام خانوادگی: غیوری
آدرس: رشت
تاریخ: شنبه 16
تلفن: 09113387279

غلامعلی مهدی پور

نام: غلامعلی
نام خانوادگی: مهدی پور
آدرس: رشت چهار راه گلسار مکتب قرآن محمدی
تاریخ: دوشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09112334619

فرزین یگانیان

نام: فرزین
نام خانوادگی: یگانیان
آدرس: محله کماکل جاده پیر بازار
تاریخ: سه شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09119341169

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رشت