شهر: رشت
نوع: استان
آدرس: رشت - ميدان مصلي - اداره كل تبليغات اسلامي استان

محمود کاشفی

نام: محمود
نام خانوادگی: کاشفی
آدرس: رشت- میدان امام حسین - مسجد امام حسین
تاریخ: دوشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09116370089

سید عباس تقوی پور

نام: سید عباس
نام خانوادگی: تقوی پور
آدرس: رشت روستای مژده مسجد
تاریخ: پنجشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09101034088

عباس کنعانی

نام: عباس
نام خانوادگی: کنعانی
آدرس: رشت سبزه میدان مسجد الجواد لاکانی
تاریخ: یکشنبه ها بعد از نماز عشاء
تلفن: 09111390419

اکبر طالبی

نام: اکبر
نام خانوادگی: طالبی
آدرس: رشت -بازار - مسجد جامع کاسه فروشان
تاریخ: سه شنبه عصر
تلفن: 09111375730

ابوالفضل زیبایی

نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: زیبایی
آدرس: لاهیجان-مسجد روستا
تاریخ: دوشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09113422844

ابراهیم خادمی

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: خادمی
آدرس: رشت - لشت نشائ کانون امام علی مسج آج بزایی
تاریخ: دوشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09118108290

صفر ظریفی

نام: صفر
نام خانوادگی: ظریفی
آدرس: رشت خشکبیجار روستای فرشم مسجد ولی عصر
تاریخ: سه شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشاء
تلفن: 09118343552

نادر حسینی

نام: نادر
نام خانوادگی: حسینی
آدرس: رشت شهرداری خ شریعتی - مسجد امام حسین
تاریخ: یکشنبه ها بعد از نماز عشاء
تلفن: 09113365938

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رشت