شهر: زاهدان
نوع: استان
آدرس: انتهای بزرگمهر 26 موسسه قرآنی فجر آفرین

خانم عرفانی

نام: -
نام خانوادگی: عرفانی
آدرس: ادیمی
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09368822786

خانم حلیمی

نام: -
نام خانوادگی: حلیمی
آدرس: روستای ده عیسی
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09331513417

عاطفه رمضانی

نام: عاطفه
نام خانوادگی: رمضانی
آدرس: روستای قائم اباد
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09360982993

مریم بامری

نام: مریم
نام خانوادگی: بامری
آدرس: ده نو پشت ادیمی
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09016405294

وحید قورزایی

نام: وحید
نام خانوادگی: قورزایی
آدرس: روستای چرک
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09154604924

رضا آبار

نام: رضا
نام خانوادگی: آبار
آدرس: روستای شهید سراوانی
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09151449029

میرسجاد بامری

نام: میرسجاد
نام خانوادگی: بامری
آدرس: ده نو پشت ادیمی
تاریخ: یک روز در هفته 20-21
تلفن: 09016405294

حسن جهانتیغ

نام: حسن
نام خانوادگی: جهانتیغ
آدرس: ادیمی مسجد امیرالمومنین(ع)
تاریخ: دو روز در هفته 20-21
تلفن: 09158449484

اسماعیل رئیسی

نام: اسماعیل
نام خانوادگی: رئیسی
آدرس: مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله روستای توکل
تاریخ: چهارشنبه ، پنج شنبه 16
تلفن: 09159932545

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سيستان و بلوچستان