شهر: تهران
نوع: استان
توسط آیت‌الله جوادی آملی عنوان شد

علت برتری المیزان نسبت به تفاسیر پیشین/ همراهان قرآن در هنگام نزول/ تفاسیری که بوی آب و خاک می‌دهند

آیت‌الله جوادی آملی در همایش اساتید تفسیر حوزه به بررسی وجوه برتری تفسیر المیزان نسبت به تفاسیر پیش از خود پرداخت و توجه علامه طباطبایی به هر دو سر زمینی و آسمانی قرآن کریم به عنوان ریسمان آویخته الهی را دلیل توفیق او دانست.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تهران