شهر: بندر بوشهر
نوع: حوزه
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر خبر داد:

فرخوان اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر جهت مشارکت مردم در طرح ملی نور باران

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر از آغاز فراخوان مردم ، شرکت های صنعتی و بنگاه های اقتصادی جهت مشارکت در طرح نور باران با هدف تهیه هزاران جلد قرآن کریم و توزیع در مناطق محروم خبر داد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر خبر داد:

دوره استعدادهای قرآنی استان بوشهر با حضور ۴۵ نخبه قرآنی در حال برگزاری است

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری دوره استعدادهای قرآنی در استان با حضور نخبگان و استعدادهای قرآنی خبر داد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بندر بوشهر