شهر: بندر بوشهر
نوع: حوزه
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خبر داد:

اولین دوره تربیت داورعمومی مسابقات قرآن کریم در بوشهر برگزار شد.

با برنامه ریزی صورت گرفته توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر، اولین دوره تخصصی تربیت داور عمومی مسابقات قرآن کریم در رشته حفظ با حضور حافظ بین المللی در بوشهر برگزار شد

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خبر داد:

سومین کارگاه آموزشی ویژه حافظان شرکت کننده در طرح اعطاء مدرک تخصصی به حفاظ در استان بوشهر

با برنامه ریزی اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سومین کارگاه آموزشی ویژه حافظان شرکت کننده در طرح ارزیابی و اعطاء مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم  برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خبر داد:

اولین دوره تربیت داورعمومی مسابقات قرآن کریم در بوشهر برگزار می شود.

با برنامه ریزی صورت گرفته توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر، اولین دوره تخصصی تربیت داور عمومی مسابقات قرآن کریم در رشته حفظ با حضور حافظ بین المللی در بوشهر برگزار می شود

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خبر داد:

ثبت نام 178 حافظ بوشهری در سیزدهمین دوره طرح ملی ارزیابی و اعطاء مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از ثبت نام  178 نفر حافظان بوشهری در سیزدهمین دوره طرح ملی ارزیابی و اعطاء مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بندر بوشهر