• 29 مرداد1393شمسي
 • 23 شوال 1435 قمري
 • 20 اوت2014ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • جایگاه جهاد در قرآن کریم
  • نويسنده : دکتر شعبان حق پرست
 • قرآن در بيان

  امام على (ع) فرمودند: بدانيد كه در قرآن علوم مربوط به آينده، و سخن از گذشته، و داروى درد شما و مايه نظم و سامان ميان شما وجود دارد.

  *در بيان معصومين(ع)

  *نهج البلاغه، ج2، ص 54، خطبه 158؛ بحار الأنوار، ج31، ص 546، ح 4(ص) و ج8(ص) ، ص 23، ح 24.::
 • 1)  کمال الدين حسين بن على واعظ کاشفى سبزوارى‏
  صاحب تفسیر جواهرالتفسیر
 • 2)  محمد جواد مغنيه‏
  صاحب تفسیر الکاشف‏
 • 3)  عبدالله جوادی آملی
  صاحب تفسیر تسنیم

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن