• 10 مرداد1393شمسي
 • 4 شوال 1435 قمري
 • 1 اوت2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • عيد فطر در قرآن كريم
  • نويسنده : حسيني علايي
 • قرآن در بيان

  هدف اصلی دولت‌های استعمارگر محو قرآن، اسلام و علمای اسلام است.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی، معصومه ریعان، 1379، انتشارات پیام آزادی/ 132.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن