• 3 آبان1393شمسي
 • 1 محرم 1436 قمري
 • 25 اکتبر2014ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  الان شما برای حرکت دادن یک جامعه مسلمان، بهترین ابزارتان آیات قرآن است.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 20/11/1360.::
 • 1)  ثعلبى‏ (ابو اسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى‏ )
  صاحب تفسیر الکشف و البيان ثعلبى‏
 • 2) ابن عطیه
  (ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب محاربى‏ )
  صاحب تفسیر المحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزيز  
 • 3)سید ابو الفتح حسينى عربشاهى‏ (سيد امير ابو الفتح بن مخدوم خادم حسينى عربشاهى‏ )
  صاحب تفسیر تفسير شاهى‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن