• 29 مهر1393شمسي
 • 26 ذيحجه 1435 قمري
 • 21 اکتبر2014ميلادي
امروز سه شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: بيشترين چيزى كه بعد از خود براى امتم از آن مى‌ترسم، مردى است كه قرآن را تأويل نا به جا كند.

  *در بيان معصومين(ع)

  *منیه المرید، ص 36(ص) ؛ مجمع الزوائد، ج1، ص 18(ع) .::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن