• 8 آذر1393شمسي
 • 6 صفر 1436 قمري
 • 29 نوامبر2014ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: بر شما باد آموختن قرآن و بسيار خواندن آن و [توجّه به] شگفتی‌های فراوانش که به واسطه آن به درجات بهشت دست می‌یابید.

  *در بيان معصومين(ع)

  *کنز العمال، ج1، ص 52(ص) ، ح 2368.::
 • 1)  کمال الدين حسين بن على واعظ کاشفى سبزوارى‏
  صاحب تفسیر جواهرالتفسیر
 • 2)  ابو القاسم، فرات بن ابراهيم بن فرات کوفى‏
  صاحب تفسیر فرات کوفی
  abortion pills online online cytotec abortion pill buy online
 • 3)  سيد محمد حسينى همدانى نجفى‏
  صاحب تفسیر انوار درخشان‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن