• 2 آبان1393شمسي
 • 29 ذيحجه 1435 قمري
 • 24 اکتبر2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  ما قرآن را نخواندیم، نمی‌دانیم، منطق قرآن را نمی‌دانیم. باید قرآن بخوانیم، قبل از همه چیزها بخوانید قرآن چه می‌گوید، تکلیف ما و وظیفه ما را قرآن تعیین می‌کند.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *قرآن باب معرفت الله، انتشارات پیام آزادی، 1370 گردآورنده : بعضی مساجد تهران/ 15 .::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن