• 3 مرداد1393شمسي
 • 27 رمضان 1435 قمري
 • 25 ژوئیه2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • لیلة القدر در نگاه علامه طباطبایی
  • نويسنده : حسین ملانوری
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: قرآن، وجوه گوناگون دارد. پس آن را بر بهترين وجوهش حمل (معنا) كنيد.

  *در بيان معصومين(ع)

  *عوالی اللئالی، ج4، ص 104، ح 153؛ سنن الدار القطنی، ج4، ص 82، ح 4232؛ کنز العمال، ج1، ص 551، ح 246(ص) .::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن