• 27 آذر1393شمسي
 • 25 صفر 1436 قمري
 • 18 دسامبر2014ميلادي
امروز پنج شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *و[چرا‏] هنگامى كه قرآن بر آنها خوانده مى‏شود سجده نمى‏كنند؟

  *سوره مباركه انشقاق، آیه 21.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن