• 2 آذر1393شمسي
 • 30 محرم 1436 قمري
 • 23 نوامبر2014ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: بيشترين چيزى كه بعد از خود براى امتم از آن مى‌ترسم، مردى است كه قرآن را تأويل نا به جا كند.

  *در بيان معصومين(ع)

  *منیه المرید، ص 36(ص) ؛ مجمع الزوائد، ج1، ص 18(ع) .::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن