• 30 فروردين1394شمسي
 • 29 جمادي الثاني 1436 قمري
 • 19 آوریل2015ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *خدا همان كسى است كه كتاب و وسيله سنجش را به حق فرود آورد، و تو چه مى‏دانى شايد رستاخيز نزديك باشد.

  *سوره مباركه شوري، آيه17.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن