• 10 آبان1393شمسي
 • 8 محرم 1436 قمري
 • 1 نوامبر2014ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام على (ع) فرمودند: قرآن هر اندازه هم تكرار شود و به گوش خورد، باز كهنه نمى‌شود، هر كه به‌ آن سخن گويد، راست گفته و هر كس بد‌ان عمل كند، پيشتاز است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *نهج البلاغه، ج2، ص 4(ص) ، خطبه 156.::
 • 1)  ابن ابی حاتم
  (عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن منذر تميمى حنظلى رازى‏ )
  صاحب تفسیر القرآن العظیم
 • 2)  ناصر مکارم شيرازى‏
  صاحب تفسیر نمونه (الامثل فى تفسير کتاب الله المنزل‏ )
 • 3)  سيد على اکبر قرشى‏
  صاحب تفسیر احسن الحدیث

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن