• 31 مرداد1393شمسي
 • 25 شوال 1435 قمري
 • 22 اوت2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • جایگاه جهاد در قرآن کریم
  • نويسنده : دکتر شعبان حق پرست
 • قرآن در بيان

  انس با قرآن لازم است و برای رسیدن به این هدف باید جلسات قرآنی، مسابقات قرائت قرآن و فراگیری آن به عنوان یک ارزش به حساب آید.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 12/01/1365.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن