• 10 شهريور1393شمسي
 • 6 ذيقعده 1435 قمري
 • 1 سپتامبر2014ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • روش تزكیه از نگاه قرآن
  • نويسنده : سيد موسى صدر
 • قرآن در بيان

  قرآن مشعل اسلام و مشعل هدايت است ... آن ملتي كه با قرآن ارتباط دارد با آن ملتي كه با قرآن بي ارتباط است، متفاوت است.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *اختتامیه 8 دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن، 17/11/70 .::
  سید ابوالفضل میر محمدی
مقالات :  بحوث في تاريخ القرآن و علومه ؛1379 تفسير ...

  على نصیری
مقالات :   آشنايي با تاريخ و منابع حديث  ، يي با جوامع ...

حسين جوان آراسته   
مقالات :  درسنامه علوم قرآني (سطح 1)؛ ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن