• 9 آبان1393شمسي
 • 7 محرم 1436 قمري
 • 31 اکتبر2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *و حقّاً تو قرآن را از سوى حكيمى دانا دريافت مى‏دارى‏.

  *سوره مباركه نمل، آيه6.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن