• 7 فروردين1394شمسي
 • 6 جمادي الثاني 1436 قمري
 • 27 مارس2015ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام على (ع) فرمودند: قرآن هر اندازه هم تكرار شود و به گوش خورد، باز كهنه نمى‌شود، هر كه به‌ آن سخن گويد، راست گفته و هر كس بد‌ان عمل كند، پيشتاز است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *نهج البلاغه، ج2، ص 4(ص) ، خطبه 156.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن