• 4 خرداد1394شمسي
 • 6 شعبان 1436 قمري
 • 25 مه2015ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام على (ع) فرمودند: در قرآن، اخبار پيشينيان و آيندگان و حكم مورد نياز شما آمده ‌است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *نهج البلاغه، ج4، ص (ع) 4، حکمت 313؛ بحار الأنوار، ج8(ص) ، ص 32، ح 36.َََََ::
  علي غضنفري
مقالات :  بيان روان در علوم قرآن؛    طبقه بندي آيات ...

  جعفر انواري  
مقالات :  لغزش ناپذيري پيامبران در قرآن - و دارای ...

  عبدالله جوادی آملی
مقالات :  تفسیر ترتیبی تسنیم ، تفسیر موضوعی قرآن در ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن