• 4 آبان1393شمسي
 • 2 محرم 1436 قمري
 • 26 اکتبر2014ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  هر کس قرآن خوانده باشد می‌داند که خدا در هر صفحه یا چند صفحه به بندگان ضعیف خود وعده رحمت و بخشایش داده و آنها را بواسطه گناه ‌از درگاه رحمت و لطف خود نرانده.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی، جلد اول مؤسسه نشرآثارامام 1381، (تفسیر سوره مبارکه زمر)/696.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن