• 7 فروردين1394شمسي
 • 6 جمادي الثاني 1436 قمري
 • 27 مارس2015ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  الان شما برای حرکت دادن یک جامعه مسلمان، بهترین ابزارتان آیات قرآن است.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 20/11/1360.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن