• 12 شهريور1393شمسي
 • 8 ذيقعده 1435 قمري
 • 3 سپتامبر2014ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • روش تزكیه از نگاه قرآن
  • نويسنده : سيد موسى صدر
 • قرآن در بيان

  از نخست وزیر اسبق خبیث استعمار نقل شده ‌است که تا قرآن بین مسلمین است ما نمی‌توانیم در مقاصد خود پیشرفت کنیم. هدف اصلی دولت‌های استعمارگر محو قرآن و علماء اسلام است.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی، معصومه ریعان، 1379، انتشارات پیام آزادی/ 141.::
 • 1)  ملا محسن فيض کاشانى‏
  صاحب تفسیر الاصفى فى تفسير القرآن‏
 • 2)  ابوالفتوح رازی
  (جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد خزاعی رازی )
  صاحب تفسیر
 • 3)  محسن قرائتى کاشانى‏
  صاحب تفسیر نور

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن