• 9 بهمن1393شمسي
 • 8 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 29 ژانویه2015ميلادي
امروز پنج شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  نسخه تربیت انسان که قرآن است غیر محدود است، نه محدود به عالم طبیعت و ماده ‌است، نه محدود به عالم غیب است، نه محدود به عالم تجرد است، همه چیز است.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *صحیفه امام ( 22 جلدی)، مؤسسه نشر آثار امام، 1379 جلد 12/ 422.::
 • 1) اگر كسى برخى از ذكرهاى نماز غفيله يا دهه‏ى ذى‏الحجه را براى اعلام به ديگران بلند بخواند، نماز او چه حكمى دارد؟
 • 2) اگر كسى در حال خم شدن و حركت به ركوع قبل از اينكه آرام بگيرد ذكر ركوع را بگويد نمازش صحيح است؟
 • 3) در روزنامه ها آيات زيادي از قرآن مجيد و اسماء الله و اسماء انبياء (ص) به چشم مي خورد كه بسياري از مردم بطور اجتناب ناپذير سر و كار با آن دارند و اجناسي در آن مي پيچند و زير دست و پا در محلهاي نجـس و

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن