• 28 مهر1393شمسي
 • 25 ذيحجه 1435 قمري
 • 20 اکتبر2014ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام صادق (ع) فرمودند: همانا قرآن بازدارنده و فرمان‌دهنده است، به بهشت فرمان دهد و از دوزخ باز دارد.

  *در بيان معصومين(ع)

  *الکافی، ج2، ص 601، ح (ص) .::
  محمد خامه‌گر
مقالات :  1. ساختار هندسى سوره‏هاى قرآن / انتشارات ...

  منصور پهلوان
مقالات :   کتابها : کتاب نامه امام مهدی (عج) ، کمال ...

  هاشم هاشم زاده هریسی
مقالات :   1. طبقه بندى و موضوع بندى آیات قرآن بر اساس ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن