• 4 آذر1393شمسي
 • 2 صفر 1436 قمري
 • 25 نوامبر2014ميلادي
امروز سه شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام حسین (ع) فرمودند: كتاب خداوند بر چهار چيز است: عبارت [ظاهر]، اشاره، لطايف و حقايق. عبارت براى عامه مردم است، اشاره براى خواصّ، لطايف براى اوليا و حقايق براى انبياء.

  *در بيان معصومين(ع)

  *بحار الأنوار،‌ ج8(ص) ، ص 20.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن