• 8 مهر1393شمسي
 • 5 ذيحجه 1435 قمري
 • 30 سپتامبر2014ميلادي
امروز سه شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • روش تزكیه از نگاه قرآن
  • نويسنده : سيد موسى صدر
 • قرآن در بيان

  همانا غیر عرب‌زبانان از امت من قرآن را مبهم و گنگ می‌خوانند ولی فرشتگان آن را با لحن عربی بالا می‌برند.

  *در بيان معصومين(ع)

  *الکافی، ج2، ص 61(ص) ، ح 1.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن