• 3 خرداد1394شمسي
 • 5 شعبان 1436 قمري
 • 24 مه2015ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  ما در طول مبارزات خود همواره خطوط اصلی حرکت خود را از قرآن دریافت کرده و آن را همچون شعارهای همیشگی انقلاب خود مطرح ساخته‌ایم.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 20/11/1360.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن