• 11 بهمن1393شمسي
 • 10 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 31 ژانویه2015ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *يا مى‏گويند: «اين [قرآن‏] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست مى‏گوييد، ده سوره برساخته ‏شده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را مى‏توانيد فرا خوانيد.»

  *سوره مباركه هود، آيه 13.::
 • 1)  ابو القاسم، فرات بن ابراهيم بن فرات کوفى‏
  صاحب تفسیر فرات کوفی
 • 2)  سید محمود آلوسی ( صاحب تفسیر روح المعانی )
 • 3)  سيد محمد حسين فضل اللّه‏
  صاحب تفسیر من وحى القرآن‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن