• 30 فروردين1394شمسي
 • 29 جمادي الثاني 1436 قمري
 • 19 آوریل2015ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *اين قرآن چيزى جز تذكّرى براى جهانيان نيست.

  *سوره مباركه ص، آيه87.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن