• 3 ارديبهشت1393شمسي
 • 22 جمادي الثاني 1435 قمري
 • 23 آوریل2014ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تلاش و توكل - بخش اول
  • نويسنده : مصطفي اسرار
 • قرآن در بيان

  *ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثَلى زديم، شايد متذكّر شوند * قرآنى است فصيح و خالى از هر گونه كجى و نادرستى، شايد آنان پرهيزگارى پيشه كنند.

  *سوره مباركه زمر، آيات 27 و 28.::
 • 1)  ثعلبى‏ (ابو اسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى‏ )
  صاحب تفسیر الکشف و البيان ثعلبى‏
 • 2)  علامه سيد محمد حسين طباطبائى‏
  صاحب تفسیر المیزان
 • 3)  سيد هاشم بحرانى‏
  ( سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی بحرانی کتکانی )
  صاحب تفسیر البرهان‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن