• 30 آذر1393شمسي
 • 28 صفر 1436 قمري
 • 21 دسامبر2014ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *آرى، آن قرآنى با عظمت است‏.

  *سوره مباركه بروج، آيه21.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن