• 30 آذر1393شمسي
 • 28 صفر 1436 قمري
 • 21 دسامبر2014ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام على (ع) فرمودند: بهترين داستان و رساترين اندرز و سودمندترين پند، كتابِ خداوندِ عزّ و جلّ است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *الکافی، ج8، ص 1(ع) 5.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن