• 6 شهريور1393شمسي
 • 2 ذيقعده 1435 قمري
 • 28 اوت2014ميلادي
امروز پنج شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • جایگاه جهاد در قرآن کریم
  • نويسنده : دکتر شعبان حق پرست
 • قرآن در بيان

  از قرآن دستور بگیرید. وضع جامعه خود و تکلیفی را که در مواجهه با این وضع بر عهده شماست در قرآن بیابید، به آن عمل کنید تا قرآن نیز کلید آن بهشت دلنشین را به شما عطا کند.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 12/01/1362.::
 • 1) در كلماتي مانند «يوم» در «مالك يوم الدين» و «تواصوا» در «تواصوا بالحق» ، برخي از نمازگزاران حركت فتحه قبل از واو ساكن را شبيه و نزديك به ضمه مي خوانند ، به عبارت ديگر صدايي كه شنيده مي شود «فتحه» ني
 • 2) پيش ما در سفارت, از زمان تاسيس آن مقدار زيادى از جرايد متنوعى كه از طرف موسسات داخلى فرستاده شده، جمع گرديده است و چون اغلب صفحات آن محتوى اسماء الله و مشابه آن مى باشد، در جهت حل مشكل حفـاظت آن، ما
 • 3) كسى كه دندانش شكسته يا كشيده شده و نمى‏تواند قرائت را درست بخواند، آيا لازم است دندان مصنوعى بگذارد تا بتواند نماز را صحيح بخواند يا نه؟

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن