• 31 مرداد1393شمسي
 • 25 شوال 1435 قمري
 • 22 اوت2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • جایگاه جهاد در قرآن کریم
  • نويسنده : دکتر شعبان حق پرست
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: هر چيزى زيورى دارد و زيور قرآن صوت خوش است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *الکافی، ج2، ص 616، ح (ص) ؛ مجمع الزوائد، ج(ع) ، ص 1(ع) 1.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن