• 9 آبان1393شمسي
 • 7 محرم 1436 قمري
 • 31 اکتبر2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف دارند، براى آنها روشن كنى و (اين قرآن) مايه هدايت و رحمت است براى قومى كه ايمان مى‏آورند.

  *سوره مباركه النحل، آیه 64.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن