• 9 خرداد1394شمسي
 • 11 شعبان 1436 قمري
 • 30 مه2015ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما را بیمه کرده ‌است.>

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *صحیفه امام ( 22 جلدی)، مؤسسه نشر آثار امام، 1379، جلد 7/ 24.::
 • 1)  عبدالله جوادی آملی
  صاحب تفسیر تسنیم
 • 2)  ابو حيان اندلسى‏
  (اثير الدين محمد بن يوسف بن على بن حيّان نفزى غرناطى اندلسى‏ )
  صاحب تفسیر البحر المحيط
 • 3)  طبری (محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب‏ )
  صاحب تفسیر جامع البيان‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن