• 1 دي1393شمسي
 • 29 صفر 1436 قمري
 • 22 دسامبر2014ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام صادق (ع) فرمودند: محكم، آن است كه بدان عمل مى‌شود و متشابه، آن است كه برخى از آن با برخى ديگر شبيه ‌است.

  *در بيان معصومين(ع)

  *تفسیر العیاشی، ج1، ص 10، ح1؛ بحار الأنوار، ج8(ص) ، ص 383، ح 1(ص) .::
  محمد كاظم شاكر
abortion pills online online cytotec abortion pill buy online
مقالات :  روش‏هاي تاويل قرآن؛ 1376 قواعد وقف و ...

  هاشم هاشم زاده هریسی
abortion pill buy online read abortion pills online
مقالات :   1. طبقه بندى و موضوع بندى آیات قرآن بر اساس ...

  محسن قرائتي
مقالات :   تفسير نور؛ 1380 قرآن و تبليغ ؛1378 يوسف ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن