• 11 بهمن1393شمسي
 • 10 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 31 ژانویه2015ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  انگیزه بعثت نبی اکرم (ص)برای این است که ‌این کتاب در دسترس همه قرار بگیرد و همه ‌از او به ‌اندازه سعه وجودی و فکری خودشان استفاده کنند.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی، معصومه ریعان، 1379، انتشارات پیام آزادی/214.::
 • 1)  ابو البقاء عکبرى‏
  ( محب الدين عبد الله بن حسين بن عبد الله‏ )
  صاحب تفسیر التبيان فى اعراب القرآن‏
 • 2)  آيت الله سيد مصطفى خمينى‏
  صاحب تفسير القرآن الکريم‏
 • 3)  سيد هاشم بحرانى‏
  ( سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی بحرانی کتکانی )
  صاحب تفسیر البرهان‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن