• 13 بهمن1393شمسي
 • 12 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 2 فوریه2015ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *و[چرا‏] هنگامى كه قرآن بر آنها خوانده مى‏شود سجده نمى‏كنند؟

  *سوره مباركه انشقاق، آیه 21.::
   آیت الله شیخ فاضل لنکرانی
مقالات :  توضیح المسائل ، مقدمات تفسیر
...

  مصطفی زمانی
مقالات :   مصطفی زمانی در طول سالها فعالیت فرهنگی، ...

  علي كريم پور قراملكي
مقالات :    کتاب : جامعيت قرآن 
 مقالات : ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن