• 2 آبان1393شمسي
 • 29 ذيحجه 1435 قمري
 • 24 اکتبر2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  پيامبر خدا (ص) فرمودند: كسى كه [كلّ] قرآن را در كمتر از سه [روز] بخواند، [در آن] فقيه و دانا نمى‌شود.

  *در بيان معصومين(ع)

  *سنن دارمی، ج1، ص 350؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص 428، ح 134(ع) ؛ سنن أبی داود، ج1، ص 314، ح 13(ص) 4؛ سنن ترمذی، ج4، ص 266.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن