• 29 فروردين1393شمسي
 • 17 جمادي الثاني 1435 قمري
 • 18 آوریل2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • نظر مراجع عظام تقليد در مورد چاپ قرآن با رسم الخط ايراني
  • نويسنده : -
 • قرآن در بيان

  *آيا به قرآن [عميقاً] نمى‏انديشند؟ چنانچه از سوى غير خدا بود، همانا در آن اختلاف و ناهمگونى بسيارى مى‏يافتند.

  *سوره مباركه نساء، آيه 82.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن