• 9 آبان1393شمسي
 • 7 محرم 1436 قمري
 • 31 اکتبر2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  مسئولان دولتی از مقدورات وسیع خود برای سهولت بخشیدن به این وظایف استفاده کنند مشتاقان قرآن را بیشتر به شوق آورند و تشنگان را مجال سیراب شدن از این سرچشمه زلال ببخشند.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 20/11/1360.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن