• 6 ارديبهشت1394شمسي
 • 7 رجب 1436 قمري
 • 26 آوریل2015ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  آمریکاست که ‌اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلو خود بردارد.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *صحیفه امام ( 22 جلدی)، مؤسسه نشر آثار امام، 1379جلد 1.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن