• 12 شهريور1393شمسي
 • 8 ذيقعده 1435 قمري
 • 3 سپتامبر2014ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • روش تزكیه از نگاه قرآن
  • نويسنده : سيد موسى صدر
 • قرآن در بيان

  *آيا به قرآن [عميقاً] نمى‏انديشند؟ چنانچه از سوى غير خدا بود، همانا در آن اختلاف و ناهمگونى بسيارى مى‏يافتند.

  *سوره مباركه نساء، آيه 82.::
 • 1)  محمد جواد مغنيه‏
  صاحب تفسیر الکاشف‏
 • 2)  سيد عبد الحسين طيّب‏
  صاحب تفسیر اطيب البيان‏
 • 3)  ابوالفضل داورپناه‏
  صاحب تفسیر انوار العرفان فى تفسير القرآن‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن