• 27 آذر1393شمسي
 • 25 صفر 1436 قمري
 • 18 دسامبر2014ميلادي
امروز پنج شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  پیامبر (ص) فرمودند: نگاه کردن در سه چیز عبادت است: نگاه به صورت پدر و مادر و به قرآن و به دریا.

  *در بيان معصومين(ع)

  *بحار الأنوار، ج10، ص 368، ح 10.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن