• 31 شهريور1393شمسي
 • 27 ذيقعده 1435 قمري
 • 22 سپتامبر2014ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • روش تزكیه از نگاه قرآن
  • نويسنده : سيد موسى صدر
 • قرآن در بيان

  امروز شعار دنیای اسلام باید بازگشت به قرآن و عمل به آن باشد.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 12/01/1366.::
  سيد ابراهيم سيد علوي 
مقالات :  نماز در قرآن ؛1377 اقتصاد و صرفه جويي ...

  علی اکبر بابایی
مقالات : کتابها  :  روش شناسی تفسیر قرآن. مکاتب ...

  سيد محمد باقر حجتي
مقالات :   پژوهشي در تاريخ قرآن كريم؛1358 درآمدي ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن